STRAIGHT LINE

GRIL

Gril je izrađen od ravne, rebraste ili kombinovane ploče od čelika 15 mm sa nanosom tvrdog hroma, u standardnim širinama 400 i 800 mm. Ploča je konstruisana s namerom uštede u radu zbog snažno i ravnomerno raspoređene toplote na njoj. Sadrži zaštitu od prskanja i kanal za dreniranje masnoće sa kolektorom. Napajanje može biti električno i gasno (plinsko).

Grill A

MODEL D x Š x V mm   GAS           EL

600A W400 E

400 938

400 x 600 x 300                   Vidi dokument

600A W400 G

400 952

400 x 600 x 300 Vidi dokument

600A W800 E

400 951

800 x 600 x 300                   Vidi dokument

600A W800 G

400 953

400 x 600 x 300 Vidi dokument

Grill B

MODEL D x Š x V mm   GAS           EL

600B W400 E

401 344

400 x 600 x 295                   Vidi dokument

600B W600 E

401 340

600 x 600 x 295                   Vidi dokument

600B W1000E

401 342

1000 x 600 x 295                   Vidi dokument

Grill kontakt

MODEL D x Š x V mm   GAS           EL

600A W400 E

400 939

400 x 600 x 300                   Vidi dokument

600A W800 E

400 954

800 x 600 x 300                   Vidi dokument

Grill lava

MODEL D x Š x V mm   GAS           EL

600A W400 G

400 945

400 x 600 x 300 Vidi dokument

600A W800 G

400 955

800 x 600 x 300 Vidi dokument