Hoteli i restorani

Hoteli i restorani

Ugostiteljstvo kao delatnost čine sektori smeštaja i ishrane.

Hotelijerstvo je sektor koji se bavi pretežno pružanjem usluga smeštaja, ali obuhvata i proizvodnju hrane i služenje hrane i pića. Restoraterstvo se isključivo bavi proizvodnjom hrane i služenjem hrane i pića i ima veliki udeo u ugostiteljskoj privredi.

Turizam se u poslednjih dvadeset godina velikim delom na turističkim destinacijama fokusirao na gastro turizam gde hoteli i restorani imaju dominantnu ulogu jer preko hrane i njenog načina pripreme predstavljaju lokalnu kulturu.
Da bi prilikom kuvanja iz namirnica izvukli maksimum hranljivih sastojaka, vrhunski ukus i lep izgled, potrebna je kvalitetna oprema kao glavno sredstvo za rad koje će kuvarima olakšati posao i učiniti ih slobodnijim.