Oprema za catering

Oprema za catering

Centralna kuhinja u kojoj se priprema hrana, može imati restoranski deo za usluživanje, a usluživanje se može vršiti i u drugim objektima koji nisu u sklopu centralne kuhinje.

U centrlanim kuhinjma se pretpripremljena hrana čuva na temperaturi od 75 ̊C, a na mestu posluživanja se vrši finalizacija kako bi bila što ukusnija.