Brigade Top

GRILL

Gril je izrađen od ravne, rebraste ili kombinovane ploče od čelika 15 mm sa nanosom tvrdog hroma, u standardnim širinama 400 i 800 mm. Ploča je konstruisana s namerom uštede u radu zbog snažno i ravnomerno raspoređene toplote na njoj. Sadrži zaštitu od prskanja i kanal za dreniranje masnoće sa kolektorom. Napajanje može biti električno i gasno (plinsko).

Grill

MODEL L x W x H mm   GAS           EL

3050 E

401 291

285 x 500 x 180                   View document

6050 E

401 365

570 x 500 x 180                   View document